Cập nhật: 11:22, Chủ Nhật, 25/09/2022

print

Hội thảo khoa học: Lý luận pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người trong tình hình mới

(ANTV) - Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tiểu ban lý luận về pháp luật bảo vệ ANTT và cải cách tư pháp - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội thảo khoa học Lý luận pháp luật về phòng, chống tội phạm và những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác phòng, chống mua bán người trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành các quy định của pháp luật về mua bán người; Phương hướng, giải pháp về hoàn thiện pháp luật về mua bán người và kết quả tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên báo chí Công an nhân dân, nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng, chống mua bán người trong tình hình mới.

Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ trực tiếp cho việc đề xuất xây dựng Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh cần phối hợp chặt chẽ với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, Tiểu ban lý luận về pháp luật bảo vệ ANTT và cải cách tư pháp - Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về mua bán, người; tăng cường các biện pháp tiếp nhận, xác định, bảo vệ , giải cứu các nạn nhân và nhân thân của họ.

Đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, giữa lực lượng Công an với ngành chức năng liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người; tăng cường hợp tác quốc tế, qua đó nội luật hoá các điều ước quốc tế liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người và thống nhất các nội dung giữa Việt Nam và các nước trong hợp tác quốc tế về buôn bán người.

BT