Cập nhật: 09:47, Chủ Nhật, 22/05/2022

print

Hàng loạt ngân hàng tăng vốn điều lệ

(ANTV) -Trong số 27 ngân hàng niêm yết hiện nay, đã có tới 17 ngân hàng công bố kế hoạch tăng vốn trong năm nay. Cùng với nhóm ngân hàng quốc doanh,  làn sóng tăng vốn của nhóm ngân hàng tư nhân sẽ được  đẩy mạnh. Việc nhiều ngân hàng vừa công bố tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ là một trong những yếu tố giúp ngân hàng có thêm nguồn lực.

 
Theo báo cáo triển vọng ngành ngân hàng năm 2022, ước tính có khoảng 75% hoạt động tăng vốn đến từ chia tách cổ phiếu, 22% thông qua hoạt động phát hành riêng lẻ và phát hành quyền chọn mua cổ phiếu.  Vốn điều lệ cao sẽ là   điều kiện giúp cho các ngân hàng có thêm nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch.
 
Việc tăng vốn điều lệ là một dấu mốc quan trọng trong kế hoạch và định hướng, giúp ngân hàng có đủ tiềm lực để thực hiện các mục tiêu: Triển khai chiến lược hội tụ số, đầu tư mạnh mẽ cho công ngh…qua đó mang lại hiệu quả hoạt động và giao dịch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
 
Vốn điều lệ của các  ngân hàng  hiện nay vẫn còn khá yếu. Chưa có ngân hàng  nào có vốn điều lệ trên 2,5 tỉ USD. Để phát triển thành tầm khu vực, vốn chủ sở hữu của ngân hàng phải ít nhất 5 tỉ USD và tổng tài sản lên 50 tỉ USD. Việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng về lâu dài có lợi cho hệ thống để qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế phục hồi.