Cập nhật: 09:33, Thứ 3, 22/03/2022

print

Từ 25/3, phải công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(ANTV) - Từ 25/3, phải công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Bổ sung trường hợp tạm dừng thu phí đường bộ; Các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư...là những nội dung một số chính sách đáng chú ý có hiệu lưc trong thời gian tới. 

 

 

Từ 25/3, phải công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Từ ngày 25/3/2022, Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành. Theo đó, sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn ít nhất là 3 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bổ sung trường hợp tạm dừng thu phí đường bộ

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ. Theo đó, bổ sung trường hợp tạm dừng thu phí đường bộ khi đơn vị quản lý thu, đơn vị vận hành thu hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thu cố tình trì hoãn, không tuân thủ các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Thông tư 45 còn bổ sung trường hợp dừng thu phí đường bộ khi chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 31/3/2022.

Các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư

Liên quan đến nội dung tại Thông tư 08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, theo đó các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: Các khoản thu từ tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu khác (nếu có) sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế được bên mời thầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định; các khoản thu do nhà đầu tư được lựa chọn chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 08/2022/TT-BTC. Thông tư 08/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25/3/2022.