Cập nhật: 01:25, Thứ 7, 19/03/2022

print

Làm tốt công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng

(ANTV) - Chiều 18/3, làm việc với Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng, hỗ trợ tư pháp, quản lý kho vật chứng và tái hòa nhập cộng đồng.

 
Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ công tác, trong đó trọng tâm là hoàn thành chuyên đề "Đổi mới công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam", đề xuất ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch, xây dựng câc văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đảm bảo toàn diện các mặt công tác về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng.
 
Nhấn mạnh công tác đảm bảo an ninh trại tạm giam rất quan trọng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu đơn vị cần sớm có nghiên cứu tổng thể về vấn đề an ninh, nhà tạm giam, kho vật chứng. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng. Theo dõi, quản lý chặt chẽ nhóm đối tượng hoãn thi hành án, tuyệt đối không để các đối tượng gây án trong thời gian hoãn thi hành án.  Đồng thời nghiên cứu, nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng thật sự thực chất, hiệu quả.
 
Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu đưa ra các chuyên đề công tác trọng tâm, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng.
BT