Cập nhật: 08:55, Thứ 6, 01/10/2021

print

Bản chất chống phá của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

(ANTV) -Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, nhiều năm qua tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã gieo rắc bao nỗi khổ đau đối với đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều người nhẹ dạ tin theo đều trở thành nạn nhân và là con rối để tổ chức này manh nha hoạt động lập nhà nước riêng, đòi ly khai tự trị, tách khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam.