Cập nhật: 08:09, Thứ 5, 29/07/2021

print

4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021-2026

(ANTV) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội kháo XV, Trong phiên làm việc chiều nay Quốc hội khoá XV đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 26 thành viên Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng nhiệm kỳ mới.

Với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn theo danh sách được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình, gồm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Các nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm các chức vụ cũng đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua.  Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV có 27 thành viên (gồm cả Thủ tướng Chính phủ), trong đó 4 Phó Thủ tướng dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo - Văn xã.

Lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông Phạm Minh Chính -  Uỷ viên Bộ chính trị, Thủ tướng

2. Ông Phạm Bình Minh – Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng

3. Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng

4. Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng

5. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng

18 Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

2. Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

3. Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

5. Ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

6. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7. Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

8. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

9. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Bộ Giao thông vận tải

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

12. Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

14. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

15. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16. Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

17. Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18. Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3. Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

4. Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

BT