Cập nhật: 08:51, Thứ 7, 24/07/2021

print

Cần đột phá trong chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

(ANTV) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 23/7 các đại biểu tổ 5 đã có thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cơ bản các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết của chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục tồn tại, hạn chế của CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu QG xây dụng NTM; từng bước tăng tính bền vững của kết quả giảm nghèo, nâng cao đời sống của một bộ phận nhân dân; góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 cũng như hiện thực hóa các mục tiêu theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng khẳng định, nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia này, bên cạnh những giải pháp hiệu quả, cần có những cách làm sáng tạo hơn, mang tính đột phá.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ĐBQH tỉnh Hưng Yên phát biểu, mục tiêu xoá đói, giảm nghèo là mục tiêu rất lớn, đây cũng là mục tiêu nghị quyết đã xác định. Vừa qua chúng tôi cũng làm thử được 10 huyện xoá đói giảm nghèo. Đàu tiên là thiếu nhà, thứ 2 là thiếu nước sinh hoạt. 

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đồng tình với việc chính phủ rút xuống từ 16 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới xuống còn 4 chương trình là phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, đồng thời huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, nhằm thực hiệu hiệu quả hơn nữa các chương trình này trong giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, ĐBQH tỉnh Hưng Yên: "Cần đánh giá có trách nhiệm về nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng NTM có nhiều mặt tích cực nhưng cũng cần nhìn vào những mặt hạn chế về quá trình xây dựng NTM."

Cũng trong phiên thảo luận chiều nay, nhiều ý kiến cũng để nghị, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân, cần có những chủ trương, biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ,  sớm đưa những chính sách, chương trình này đi vào cuộc sống.  

BT