Cập nhật: 20:27, Thứ 6, 23/07/2021

print

Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ

(ANTV) - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng nay, Quốc hội Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo đó, về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, cơ bản giữ ổn định như khóa XIV, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ với vị trí là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

470/470 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết 2021/QH 15 về cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, với 22 cơ quan, gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Bao gồm 18 Bộ thuộc Chính phủ: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế.

Các cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 23/7/2021.

Xem tin:

 

BT