Cập nhật: 21:15, Thứ 5, 22/07/2021

print

Kiên định “mục tiêu kép” trong 6 tháng cuối năm 2021

(ANTV) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trình bày trước Quốc hội Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết: Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng không đồng đều, thiếu bền vững. Nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm Chính phủ sẽ có giải pháp quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”.

Trình bày báo cáo, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%, là mức khá cao so với các nước trên thế giới. Nhiều địa phương có dịch nhưng vẫn tăng trưởng khá. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm nhu cầu chi cho phòng chống dịch, an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ cấp bách khác; cân đối ngân sách trung ương được bảo đảm. ông tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường; thương mại điện tử phát triển mạnh, trở thành kênh phân phối quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh, hỗ trợ tích cực cho tiêu thụ nông sản.

Trong những tháng còn lại của năm 2021 Chính phủ tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội; tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo dõi sát diễn biến tình hình, có giải pháp kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp và tổ chức chỉ đạo, điều hành đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, nhưng ưu tiên lúc này là tập trung phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, quyết tâm kiềm chế không đề dịch tiếp tục bùng phát và lây lan rộng, nhanh chóng ổn định tình hình, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng ngừa, triển khai chiến lược vaccine và nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch…..tăng cường quản lý thị trường, giá cả đảm bảo lưu thông hàng hóa và nhu yếu phẩm dịch vụ thiết yếu cho người dân, theo dõi diễn biến giá cả hàng hóa dịch vụ trong nước và quốc tế kịp thời đưa ra cơ chế chính sách phù hợp với bình ổn giá, các địa phương tiếp tục triển khai cách làm sáng tạo như sản xuất, lưu trú, cách ly ngay tại nhà máy xí nghiệp, đồng thời xây dựng các kịch bản đảm bảo cho nguồn lao động sản xuất liên tục không làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Chính phủ kiên định “mục tiêu kép”, thực hiện linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ cũng sẽ kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

BT