Cập nhật: 09:36, Thứ 5, 22/07/2021

print

Cần thiết ban hành Luật Cảnh sát cơ động

(ANTV) -Trong ngày làm việc ngày 21/7 về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, dự án Luật Cảnh sát cơ động dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa 15. Điều này là hết sức cần thiết, bởi sau hơn 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động, pháp lệnh này đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp so với thực tiễn hiện nay.

 
Năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Cảnh sát cơ động, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để phát huy hiệu quả cao nhất của lực lượng cảnh sát cơ động trong công tác giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
 
Sau hơn 7 năm triển khai pháp lệnh này, lực lượng cảnh sát cơ động đã phát huy hết sức hiệu quả vai trò nòng cốt  của mình trông công tác đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng CAND. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, pháp lệnh này đã bộc lộ nhiều điểm bất cập
 
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng nhận định, việc xây dựng và ban hành luật cảnh sát cơ động là cần thiết, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng.
 
Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động hiện đã được Bộ Công an xây dựng và xin ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan, và dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa 15 và tháng 10/2021, với 5 Chương và 30 Điều, trong đó có nhiều điểm mới. Dự thảo Luật được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý, góp phần phát huy hơn nữa hiệu quả của lực lượng Cảnh sát cơ động, đóng góp tích cực hơn nữa trong thành tích chung của lực lượng CAND trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.