Cập nhật: 17:54, Thứ 7, 17/07/2021

print

Quy định khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(ANTV) -  Bộ Công an đang xin ý kiến lần 2 đối với dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó dự thảo quy định đối tượng, nguyên tắc sử dụng, danh mục, hình thức khai thác hay trách nhiệm của đơn vị sử dụng dịch vụ. Cùng với nhiều quy định liên quan đến việc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

 

BT