Cập nhật: 22:04, Thứ 7, 10/07/2021

print

Công an nhân dân "dựa vào dân làm việc"

(ANTV) -Lực lượng CAND ở mọi thời kỳ luôn coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng tập trung xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn thử thách, giữ vững kỷ cương, kỷ luật một lòng một dạ phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Coi đây là giải pháp có tính quyết định thực hiện thắng lợi công tác công an xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.