Cập nhật: 08:17, Thứ 5, 01/07/2021

print

Hành trình thần tốc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD

(ANTV) - Chỉ sau thời gian triển khai gần 02 năm, với tinh thần khẩn trương, cấp bách, Bộ Công an đã xây dựng thành công và sẵn sàng chia sẻ, kết nối vận hành Hệ thống CSDLQG về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD bắt đầu từ ngày 1/7. Đây là 2 dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay, chưa có tiền lệ thực hiện với phạm vi triển khai rộng đến cấp xã.