Cập nhật: 21:45, Thứ 3, 29/06/2021

print

Cục An ninh kinh tế sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

(ANTV) - “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu kinh tế trọng điểm, công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia” - Đây là một trong những thành tích nổi bật được Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an diễn ra ngày 29/6, tại Hà Nội.

6 tháng đầu năm 2021, trước tình hình kinh tế, xã hội thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, chịu tác động sâu sắc của dịch bệnh Covid-19, Cục An ninh kinh tế đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, chủ động trong công tác nắm, đánh giá tình hình và tham mưu nhiều giải pháp tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị đơn vị cần tiếp tục rà soát, đánh giá lại toàn bộ nhiệm vụ, kế hoạch công tác; làm tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị có liên quan để nâng cao công tác tham mưu chiến lược về bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh kinh tế của đất nước.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị Cục An ninh kinh tế phải bám sát các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đổi mới tư duy, làm tốt công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; các mặt công tác phải điều chỉnh theo hướng phòng ngừa trong bảo vệ an ninh kinh tế là chính.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.