Cập nhật: 22:06, Thứ 2, 07/06/2021

print

Xây dựng bộ tiêu chí “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”

(ANTV) - Sáng nay 7/6, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm “ Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. 

Dự hội thảo có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo Công an 5 Thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Hội thảo được diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Bộ tiêu chí gồm 7 nhóm tiêu chí chung với 22 tiêu chí cụ thể. Nhằm làm sáng tỏ hơn về lý luận và thực tiễn, về nhận thức đối với tên gọi, tên tiêu chí, nội hàm của tiêu chí trước khi thống nhất ban hành thực hiện.

Cho ý kiến về những nội dung quan trọng như: thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, văn minh đô thị; đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, cải cách hành chính; kết quả thi đua.

Thảo luận làm rõ thêm nội dung những tiêu chí mở, mang tính kế thừa, bắt đầu từ các chỉ số tối thiểu, đủ để thực hiện nhiệm vụ yêu cầu công tác đối với Công an phường, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đảm bảo tính khả thi trong quá trình vận dụng triển khai.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, việc xây dựng Bộ tiêu chí “xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” là nội dung quan trọng, mang tính xuyên suốt trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an TW, Kế hoạch của Bộ Công an. Bộ tiêu chí chính là căn cứ để triển khai, là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện đối với các đợn Công an phường được lựa chọn để làm điểm, cũng như áp dụng trên phạm vi toàn quốc sau sơ kết, tổng kết và nhân rộng.

Trên cơ sở tập hợp kết quả buổi hội thảo, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nghiên cứu, tiếp thu lựa chọn một cách tối đa những ý kiến tham gia góp ý và đề xuất để chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện và sớm ban hành bộ tiêu chí chung để triển khai thực hiện. Đối với Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “ xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Đồng thời nhấn mạnh, đây là một nội dung rất quan trọng, làm căn cứ, tạo cơ sở tiền đề, đồng thuận với cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

Thời gian thực hiện Đề án là 12 tháng (từ 6/2021- 6/2022) sau đó sẽ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng đối với Công an các phường thị trấn trên phạm vị toàn quốc.

BT