Cập nhật: 16:53, Thứ 5, 03/06/2021

print

Đề xuất bỏ nhiều loại chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức

(ANTV) - Mới đây, Bộ Nội vụ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. Bản báo cáo này được xây dựng trên cơ sở rà soát các quy định và tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành gửi tới Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Đồng thời giảm chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Và đề xuất tiến hành sửa đổi các chương trình bồi dưỡng nhằm đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vậy việc bỏ hàng loạt chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức trong thời điểm này sẽ giải quyết được những yêu cầu gì trong thực tiễn.

Xung quanh vấn đề này, Góc nhìn chuyên gia ANTV đã có cuộc trao đổi với ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. 

 

BT