Cập nhật: 08:45, Thứ 4, 26/05/2021

print

Định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ trong CAND

(ANTV) - Chiều ngày 25/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục Công tác đảng và công tác chính trị về định hướng phát triển công tác văn hóa, văn nghệ trong CAND thời gian tới. Tham gia buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.


   
Thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong CAND đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác VHVN đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ. Các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước. Phong trào VHVN quần chúng trong CAND cũng đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ CAND.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả công tác đạt được trong phát triển, hoạt động VHVN CAND; làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế; chỉ ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần phát triển và thực hiện hiệu quả công tác VHVN CAND trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sỹ, văn nghệ sỹ của lực lượng CAND trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, VHVN đã và đang là động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị, Cục Công tác đảng và công tác chính trị CAND tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về VHVN; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, gắn với điều kiện, tình hình thực tiễn của lực lượng CAND. Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng các văn bản quản lý nhà nước về công tác VHVN trong CAND.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND; coi trọng việc nâng cao chất lượng các tác phẩm, hoạt động VHVN trong CAND; chú trọng hiệu quả, tạo sức lan tỏa, tác động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị chức năng đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho phát triển VHVN trong CAND; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT phản ánh về lực lượng CAND./.


   

BT