Cập nhật: 08:18, Thứ 4, 28/04/2021

print

Giao ban các học viện, trường CAND về công tác giáo dục đào tạo

(ANTV) - Tại Hà Nội, chiều ngày 27/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban các Học viện, trường CAND về công tác giáo dục đào tạo. Trên cơ sở đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua dạy giỏi, học tập, rèn luyện tốt trong các học viện, trường CAND.

Trong 3 tháng đầu học kỳ II năm học 2020 – 2021, các trường đã tích cực đẩy nhanh tiến độ các mặt công tác, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; tích cực hưởng ứng các phong trào, đợt sinh hoạt chính trị do Bộ phát động.

Thực hiện Kết luận số 09 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về chuẩn hóa ngành nghề đào tạo trong CAND, Cục Đào tạo cũng đã hướng dẫn các học viện, trường CAND rà soát các ngành, chuyên ngành đang đào tạo và tổ chức hội thảo về danh mục ngành, chuyên ngành trong CAND từ nay đến năm 2030.

Qua đó, đưa ra những kiến nghị đề xuất cụ thể đối với các chuyên ngành đào tạo, bám sát, phù hợp với các điều kiện đảm bảo, năng lực thực tế tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành trong các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND cũng như nhu cầu bố trí sử dụng nguồn nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bố trí lực lượng ở từng cấp Công an trong tình hình hiện nay.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã thẳng thắn đề cập đến một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ trong quá trình triển khai như việc hoàn thiện một số quy định, hướng dẫn về giáo dục đào tạo và công tác tổ chức cán bộ trong các trường CAND. Thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm học 2020 – 2021. Trong đó có việc tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng giữa các trường, cơ quan quản lý giáo dục các cấp với Công an các đơn vị địa phương nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trong CAND.

B.T