Cập nhật: 08:59, Thứ 5, 22/04/2021

print

Kiểm tra hệ thống bộ đàm công nghệ số tại Công an Hưng Yên

(ANTV) - Đoàn công tác liên ngành của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống bộ đàm công nghệ số tại Công an tỉnh Hưng Yên. 

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đánh giá tình trạng hoạt động và hiệu quả sử dụng của hệ thống bộ đàm công nghệ số tại Công an tỉnh Hưng Yên.

Các thành viên trong đoàn ghi nhận quá trình khai thác, sử dụng hệ thống và các thiết bị của Công an tỉnh hoạt động ổn định, chất lượng tín hiệu thoại rõ ràng, thông tin đảm bảo thông suốt cho tất cả các đầu mối tham gia, phục vụ công tác điều hành, chỉ huy và đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Công an tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị, đề xuất Bộ Công an và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn việc quản lý, sử dụng hệ thống bộ đàm công nghệ số cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, trang bị, bổ sung máy bộ đàm cầm tay cho Công an các đơn vị, địa phương và triển khai hệ thống bộ đàm công nghệ số trang bị đến Công an cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống và phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

BT