Cập nhật: 22:36, Thứ 7, 13/03/2021

print

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự

(ANTV) - Ngày 12/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công an một số đơn vị để triển khai các giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và bàn về các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự năm 2021. 

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Công an một số đơn vị chức năng có liên quan.

Báo cáo tổng hợp chung về các giải pháp làm giảm phạm pháp hình sự; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án và làm giảm đối tượng truy nã mà lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã triển khai trong thời gian cho thấy, trong 05 năm qua, công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên các lĩnh vực đã và đang có chuyển biến theo chiều hướng tích cực; tội phạm hình sự liên tục giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án tăng; nhiều lĩnh vực đã có chuyển biến rõ nét hơn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu cũng đã thẳng thắn trao đổi, chỉ ra những mặt còn khó khăn trong công tác phòng, chống tội phạm, từ đó đề xuất các giải pháp, đặc biệt là các khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự hằng năm.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, chủ trương nhất quán và phương hướng phấn đầu là hằng năm lực lượng CAND làm giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự và đây không phải chỉ là chỉ tiêu của riêng năm 2021. Bản chất của việc này là lực lượng CAND phải làm tốt hơn, cương quyết hơn công tác phòng ngừa tội phạm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, để thực hiện thắng lợi các giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương phải thực hiện tốt cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm; đây là vấn đề có ý nghĩa căn cơ lâu dài. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm; kịp thời phát hiện, động viên, khuyến khích, nhân rộng các cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm tại các địa phương.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, công tác nghiệp vụ cơ bản vẫn là vấn đề có ý nghĩa xương sống, là điểm đột phá, phải tập trung chấn chỉnh và thực hiện thật tốt. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ phải thể hiện rõ vai trò đầu tàu, chủ động nắm, dự báo tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm...

Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an cùng các học viện, nhà trường trong CAND tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học, lý giải những vấn đề thực tiễn để tìm ra các giải pháp lâu dài, gắn với xây dựng lực lượng CAND hiện đại vào năm 2030.

BT