Cập nhật: 13:16, Thứ 7, 30/01/2021

print

Quyết định đúng đắn và sự kỳ vọng của toàn dân

(ANTV) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu tham dự đại hội đều ghi nhận công tác nhân sự được thực hiện rất chặt chẽ, khách quan, thực chất theo quy trình 5 bước; đồng thời kỳ vọng Đại hội sẽ bầu ra được những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực vào Ban chấp hành Trung ương để lãnh đạo Đảng, đất nước trong thời gian tới…

 

BT