Cập nhật: 09:22, Thứ 5, 28/01/2021

print

Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển đất nước

(ANTV) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ tư với nhiều nội dung quan trọng được các đại biểu xem xét, cho ý kiến, thảo luận trong chương trình Đại hội. 

Theo dõi các ngày làm việc của Đại hội, người dân cả nước bày tỏ tin tưởng Đại hội 13 sẽ thành công rực rỡ, hoạch định chiến lược phát triển cho tương lai, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Còn các đại biểu dự đại hội đã bày tỏ vui mừng phấn khởi, bởi Đại hội Đảng XIII là đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.

Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay với nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Đặc biệt, trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã vững vàng, đồng lòng vượt qua thiên tai, dịch bệnh. Đó chính là những tiền đề quan trọng để người dân cả nước tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đồng lòng hướng về đại hội với niềm tin, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Gần 1.600 đại biểu tham dự đại hội mang theo kì vọng, gửi gắm của nhân dân cả nước vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng sẽ khơi thông mọi nguồn lực, đưa đất nước ngày càng phát triển, sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, gần 5,2 triệu đảng viên và nhân dân cả nước tin tưởng, ĐH 13 của Đảng với việc hoạch định đúng đường lối, phù hợp quy luật phát triển, việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XIII sẽ đưa đất nước ta đạt được những kì tích lịch sử, đáp ứng được sự kì vọng và mong đợi của toàn đảng, toàn dân.

 

BT