Cập nhật: 14:39, Thứ 2, 25/01/2021

print

Nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế những năm tiếp theo

(ANTV) -Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra với rất nhiều thử thách khi mà bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, diễn biến phức tạp hơn so với dự báo.

Đặc biệt, năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 tại Đại hội Đảng lần thứ XII và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.