Cập nhật: 09:32, Thứ 2, 25/01/2021

print

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Ðại hội Đảng

(ANTV) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Ðảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. 

Lực lượng CAND với vai trò, nhiệm vụ của mình đã xác định "bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ðại hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng Công an; huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Ðại hội".

Lực lượng CAND đã có sự chuẩn bị như thế nào trong công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn ĐH 13 của Đảng? Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng tiểu ban ANTT Đại hội 13 của Đảng thông tin rõ hơn về công tác này:

Xem clip:

 

 

B.T