Cập nhật: 09:03, Thứ 7, 23/01/2021

print

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 4/2

(ANTV) -Sáng ngày 22/1, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần xác định việc tham gia công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong toàn hệ thống, quyết tâm hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao,  Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đến những vấn đề liên quan như việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, quy trình Hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri, công tác tuyên truyền, tiếp công dân, xử lý đơn thư, công tác giám sát thi đua, khen thưởng. Đề nghị mặt trận các cấp cần quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu có chất lượng, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Theo kế hoạch, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 4/2/2021; Hội nghị hiệp thương lần thứ hai hoàn thành trước ngày 19/3/2021 và Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba hoàn thành trước ngày 18/4/2021./.