Cập nhật: 09:26, Thứ 7, 23/01/2021

print

Nâng cao tiềm lực tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

(ANTV) - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm công tác kế hoạch, tài chính (KHTC), hậu cần, kỹ thuật (HCKT) Công an nhân dân (CAND) giai đoạn 2016 – 2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an trung ương, lãnh đạp bộ Công an và lãnh đạo các bộ, ban, ngành khác.

 

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị nêu rõ, 05 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác KHTC, HCKT CAND . Lực lượng HCKT đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của toàn Ngành cũng như của từng địa phương, tạo chuyển biến trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác KHTC, HCKT, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của các lực lượng. Đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện nhiều đề án, dự án phát triển tiềm lực HCKT, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chuyên ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả công tác KHTC, HCKT CAND đã đạt được trong thời gian qua. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ KHTC, HCKT CAND đặt ra thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đến việc nâng cao tiềm lực tài chính, HCKT giai đoạn 2021 - 2025 nhằm chủ động đảm bảo đáp ứng mọi tình huống đột xuất, phát sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác nghiệp vụ, nhất là các lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và triển khai Chính phủ điện tử, cải cách hành chính trong CAND; tập trung hiện đại hóa hệ thống thông tin chỉ huy, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác nghiệp vụ, trọng tâm là công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và một số hoạt động kỹ nghệ điều hành thông minh trong công nghệ kỹ thuật nghiệp vụ Công an. Đầu tư nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ nền khoa học - kỹ thuật hiện đại ngang tầm các lực lượng khoa học kỹ thuật trong nước, tiến tới tiệm cận các nước phát triển trong khu vực.

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm hơn nữa đối với công tác KHTC, HCKT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; thực hiện triệt để việc thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, nhất là chi thường xuyên. Xây dựng chiến lược phát triển HCKT từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

BT