Cập nhật: 22:18, Thứ 3, 12/01/2021

print

Thay đổi cách thống kê TNGT đảm bảo tính minh bạch và chính xác

(ANTV) - Việc đảm bảo tính minh bạch và chính xác các con số thống kê về tai nạn giao thông không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thống kê mà qua đó đánh giá được hiệu quả của các giải pháp đang triển khai. Đồng thời, từ những con số thống kê như vậy các cơ quan chức năng sẽ có những phân tích về nguyên nhân xảy ra TNGT. Qua đó sẽ có những giải pháp cụ thể góp phần hạn chế tình hình TNGT. 

Người chết do tai nạn giao thông được tính trong vòng 30 ngày từ khi vụ TNGT xảy ra; tính hệ số an toàn giữa tỉ lệ số vụ TNGT, số người chết do TNGT trên 100.000 dân số và 10.000 phương tiện. Đó là một trong những điểm mới của thông tư do Cục CSGT đang xây dựng dự thảo thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông nhằm thay thế Thông tư 58/2009 đã ban hành. 

BT