Cập nhật: 08:26, Thứ 5, 31/12/2020

print

Hội thảo đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ huy công tác đảm bảo ANTT

(ANTV) - Sáng ngày 30/12, Học viện Chính trị CAND chủ trì, phối hợp với Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng - Hậu cần kỹ thuật CAND tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ huy công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay” nhằm cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ tham mưu, tư vấn với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo hoạt động thực tiễn trong thời gian tới.

 

Hội thảo đã nhận được 48 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, tướng lĩnh trong CAND. Tham luận được tập trung vào 2 nội dung đó là: Lãnh đạo chỉ huy công tác đảm bảo ANTT – một số vấn đề liên quan; lãnh đạo, chỉ huy công tác đảm bảo ANTT – thực tiễn và những vấn đề đặt ra.  Các bài viết thể hiện rõ tâm huyết và đầu tư của mỗi tác giả.

Tuy nhiên, để làm rõ những vấn đề liên quan đến đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ huy công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay. Hội thảo cũng chủ yếu tập trung vào một số vấn đề trọng tâm đó là: Cần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế lãnh đạo, chỉ huy công tác đảm bảo ANTT; cần xác định được tầm quan trọng của việc đối mới cơ chế lãnh đạo, chỉ huy công tác đảm bảo ANTT và đưa ra những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ huy công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới./.

BT