Cập nhật: 08:15, Thứ 3, 22/12/2020

print

Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an triển khai công tác năm 2021

(ANTV) - Chiều 21/12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021 của Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

Trong năm 2020, Đảng ủy và lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã chỉ đạo, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được rà soát ban hành mới, sửa đổi, bổ sung bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, làm cơ sở, hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng Công an nhân dân hiệu lực, hiệu quả.

Tổ chức bộ máy của Công an đơn vị, địa phương tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, thủ tục hành chính được cải cách, các mặt công tác công an được nâng lên rõ rệt.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm 2020.

Nhấn mạnh những nội dung trọng tâm trong năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục tổ chức cán bộ cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể các chủ trương đường lối của Đảng về công tác cán bộ; nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; nghiên cứu đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Cục Tổ chức cán bộ cũng cần làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt các chính sách cán bộ, chính sách người có công và bảo hiểm CAND.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác của lực lượng CAND, trao Cờ, Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

BT