Cập nhật: 08:29, Thứ 3, 22/12/2020

print

Thúc đẩy chuyển đổi số trong trồng trọt, chế biến

(ANTV) - Việt Nam hiện là đất nước nông nghiệp với khu vực nông thôn chiếm tới 63% dân cư. Mô hình sản xuất nhỏ lẻ, kém hiệu quả và thiếu liên kết chuỗi giá trị vẫn luôn là điểm yếu  của nền nông nghiệp Việt Nam. Chính vì lẽ  đó, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực trồng trọt, chế biến cần phải được thúc đẩy nhanh hơn, mạnh hơn nhằm tạo ra những hiệu quả kinh tế, đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập và phát triển.