Cập nhật: 15:19, Thứ 4, 09/12/2020

print

Cảnh giác đạo tặc vào cuối năm

(ANTV) - Cuối năm  tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản gây mất an ninh trật tự. Một phần do tâm lý tội phạm, nhưng quan trọng hơn là do sự chủ quan, sơ hở của chính người dân đã tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi phạm tội. Thực tế này đòi hỏi không chỉ có lực lượng công an vào cuộc quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm trộm cắp tài sản mà mỗi người dân cũng cần phải nêu cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình.

 

BT