Cập nhật: 15:02, Thứ 6, 13/11/2020

print

Nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước Đại hội Đảng

(ANTV) - Càng gần đến thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Nếu ai đó thiếu cảnh giác và đề cao trách nhiệm thì dễ bị lợi dụng, lôi kéo mắc lừa kẻ xấu...

Trong thời gian vừa qua, đặc biệt thời điểm dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố, nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều đối tượng đã lập ra nhiều trang web, lập tài khoản trên các trang mạng xã hội để ra sức xuyên tạc, bóp méo nội dung các văn kiện nhưng đều núp bóng danh xưng góp ý vào các Dự thảo. 

Vậy làm thế nào để nhận ra chân tướng các chiêu trò, thủ đoạn này và để không mắc bẫy các đối tượng xấu?

Góc nhìn chuyên gia có cuộc trao đổi với GS.TS, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm về vấn đề này: