Cập nhật: 14:30, Thứ 4, 11/11/2020

print

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật trong phòng, chống ma túy

(ANTV) - Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy. Nhằm tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy và khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2008. 

Dự thảo Luật có nhiều quy định mới nhằm ngăn ngừa và hạn chế người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy.

Trong đó, lực lượng công an nhân dân là nòng cốt, chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Nâng cao nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy, củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy. Quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ngăn chặn, đấu tranh từng bước loại trừ tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội. 

Chuyên mục Góc nhìn chuyên gia của ANTV có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về vấn đề này: