Cập nhật: 09:08, Thứ 6, 06/11/2020

print

Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(ANTV) - “Ngày Pháp luật đã trở thành ngày hội chính trị, pháp lý quan trọng, có sức lan tỏa đặc biệt, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng” - là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 05/11, tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ mít tinh, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thi hành Ngày Pháp luật của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua.

Để việc triển khai thi hành Ngày Pháp luật trong CAND đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an các đơn vị, địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự. Tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp thực tiễn.

Trước mắt cần khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và thông qua như: Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi kiểm tra việc thi hành pháp luật nói chung, về lĩnh vực an ninh, trật tự nói riêng đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam pháp quyền XHCN.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ nhằm thông qua việc gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ mà thuyết phục, tuyên truyền để quần chúng, thành viên trong gia đình về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật.

 

BT