Cập nhật: 16:40, Chủ Nhật, 18/10/2020

print

Chiêu trò tung hoả mù chống phá Đại hội Đảng

(ANTV) - Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 - 9/10. Hội nghị đã thảo luận, xem xét nhiều nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự đại hội và một số vấn đề quan trọng khác. Lợi dụng thời điểm này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Hội nghị và Đại hội XIII của Đảng.

 

Trên các trang BBC, RFA, VOA cũng như trang facebook, blog cá nhân của một số đối tượng cơ hội, chống đối trong và ngoài nước đã tập trung khai thác, đăng tải hàng loạt bài viết sai lệch, suy diễn với dụng ý xấu. Những luận điệu xuyên tạc, sai trái các đối tượng tập trung chống phá Đảng.

Thủ đoạn quen thuộc của những đối tượng này là dùng những ngôn từ nhằm cổ suý đa nguyên, đa đảng và hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, trong đó chúng  lấy ý kiến của một số cá nhân, đối tượng vốn có thâm niên chống đối Đảng Cộng sản, chính quyền nhân dân, đồng thời chúng quy kết công tác cán bộ của Đảng.

Mục đích của việc xuyên tạc Hội nghị lần thứ 13 nằm trong mưu đồ chống phá Đại hội XIII của Đảng, một phương thức, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hoà bình” mà các đối tượng phản động theo đuổi lâu nay.

Vì vậy, sự tỉnh táo của người dân sẽ góp phần đập tan những âm mưu đó của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ Đảng, xây dựng và phát triển đất nước.

BT