Cập nhật: 21:28, Thứ 3, 13/10/2020

print

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII thành công tốt đẹp

(ANTV) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đại hội đã bầu 27 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết cùng 05 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là  nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng CAND.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy CATW, phát biểu kết luận Đại hội, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả và thành công của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một dấu mốc lớn cho sự phát triển của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND. Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, ngay sau Đại hội, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy CATW và cấp ủy Công an địa phương cần chủ động tổ chức thiết thực việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với các đơn vị, địa phương, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII thành hiện thực trong thực tiễn công tác, chiến đấu.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ CATW thực sự là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND; xây dựng Đảng bộ CATW và các Đảng bộ Công an địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Thay mặt toàn thể các đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND, Đại tướng Tô Lâm chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo Đại hội; biểu dương các Tiểu ban của Đại hội, các đơn vị chức năng của Đảng ủy CATW đã tích cực chuẩn bị các công việc, góp phần vào thành công của Đại hội.

 

Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII đã đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác bảo đảm ANQG, TTATXH

Kết thúc 3 ngày làm việc, nhiều đại biểu nhận định, với không khí sôi nổi, tinh thần làm việc theo phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" , đại hội  Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 đã thành công tốt đẹp.

Tại đại hội, đã có hơn 20 tham luận được trình bày, với nhiều ý kiến đóng góp, giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới,  nhiều đại biểu khẳng định, đây là những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thiết thực và hiệu quả.

Kết thúc đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, các nghị quyết được thông qua tại đại hội lần này sẽ được Đảng bộ công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo hiệu quả.

 

BT