Cập nhật: 10:31, Thứ 6, 02/10/2020

print

Kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả bảo vệ ANTT ở cơ sở

(ANTV) - Sáng ngày 01/10, tại phiên họp toàn thể lần thứ 17, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QP và AN) của Quốc hội đã thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự, phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban QP và AN chủ trì phiên họp. Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện cơ quan soạn thảo đã báo cáo và thông tin thêm một số vấn đề về dự án luật.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, việc ban hành Luật nhằm thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; tăng cường công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở.

Sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội và các cơ quan ban ngành, dự thảo Luật đã được điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn xã nơi bố trí Công an xã chính quy; sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu quả bảo vệ ANTT ở cơ sở; đồng thời, lực lượng này có 7 nhóm nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với năng lực, trình độ; hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, không trùng dẫm với nhiệm vụ của Công an cấp xã và chính quyền cơ sở.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đánh giá cao cơ quan soạn thảo và khẳng định, dự án Luật đảm bảo chất lượng và có tính khả thi, đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14.

 

BT