Cập nhật: 09:35, Thứ 7, 29/08/2020

print

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Công nghệ thông tin lần thứ I

(ANTV) - Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đảm bảo toàn diện, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới”, Sáng nay, 28.8 tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 -2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục CNTT đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, sự kiện lớn, trọng tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về ứng dụng và phát triển CNTT đạt hiệu quả và được đánh giá cao.

Trong đó, đã phối hợp triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử…

Đồng thời, tham mưu công tác quản lý Nhà nước; hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật CNTT, hệ thống mạng máy tính của ngành; quản lý, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn Công an các đơn vị địa phương triển khai các cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung; triển khai các hệ thống kiểm soát an ninh, tăng cường các giải pháp kỹ thuật, công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn thông tin…

Qua đó, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời phục vụ, đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến bất ngời mới, nhanh chóng, phức tạp và khó lường; trong đó, lĩnh vực CNTT có tác động rất lớn trên tất cả các lĩnh vực công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì vậy, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đảng bộ Cục CNTT nhận thức sâu sắc, khắc phục khó khăn và đoàn kết, thống nhất cao để huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục CNTT nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đồng thời, xác định chính xác, toàn diện vị trí, vai trò, trình độ CNTT của ngành Công an đang ở vị trí nào trong biểu đồ CNTT hiện nay, để từ đó làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc rà soát, xây dựng quy hoạch chiến lược CNTT một cách thống nhất, đồng bộ, tổng thể, dài hạn. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác đào tạo, tuyển chọn cán bộ có trình độ cao.

Mỗi cán bộ chiến sĩ phải có ý thức tự rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ; toàn tâm toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của khoa học CNTT và ngành Công an, đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới.

BT