Cập nhật: 09:35, Thứ 7, 29/08/2020

print

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân lần thứ XXVIII

(ANTV) - Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 -2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Học viện An ninh nhân dân tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của đào tạo đại học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực giảng viên, người học, đáp ứng tiêu chí cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đối với đội ngũ giảng viên của Học viên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh phải chú ý áp dụng việc giảng dạy với sự hỗ trợ của công nghệ; tang cường phương pháp dạy để rèn kỹ năng làm việc nhóm, gợi mở để học viên tự học, tjw nghiên cứu.

Nhà trường cần tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của từng chức danh, vị trí công tác.

Đối với học viên phải đạt được 3 tiêu chí là tự giác, tự quản và tự rèn. Bên cạnh đó, Học viện cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học phải gắn với công tác phòng, chống tội phạm và những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Thứ trưởng đặc biệt lưu ý, Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Trường, làm cho Đảng bộ và Nhà trường thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, dân chủ tập trung, chỉ huy thống nhất, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là tính nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu, bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

BT