Cập nhật: 07:53, Thứ 5, 30/07/2020

print

Đại tướng Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ

(ANTV) - Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phải coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là đội ngũ cán bộ trong quy hoạch và lãnh đạo, chỉ huy. Đây là chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viện Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an diễn ra chiều nay tại Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Tổ chức cán bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách và bảo hiểm trong CAND.

Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo chuyển biến cơ bản trong công tác tổ chức cán bộ của lực lượng CAND. Đặc biệt là việc kiện toàn tổ chức bộ máy “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, chức năng, nhiệm vụ được phân định, điều chỉnh đúng định hướng, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an tập trung nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đề xuất, hoạch định các chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ, hậu cần, kỹ thuật, đoàn thể quần chúng của Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ luôn được coi trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Báo cáo chính trị của Cục Tổ chức cán bộ trong nhiệm kỳ tới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, bảo hiểm CAND, tạo hình lang pháp lý, cơ sở vững chắc, đồng bộ để lực lượng CAND tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị, Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể đảng viên dự Đại hội tập trung trí tuệ, chấp hành nghiêm nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật của Đảng; sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về nhân phẩm, năng lực, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm 2020 – 2025.

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục. Đồng thời Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 


 

BT