Cập nhật: 22:25, Thứ 7, 06/06/2020

print

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020

(ANTV) - Tại Hà Nội, sáng ngày 5/6, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 55-NQ/TƯ, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị, về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, học viện, trường CAND.

 

Việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhằm thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp giới thiệu Chuyên về năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương giới thiệu Nghị quyết số 55-NQ/TƯ, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên các cấp trong CAND.

 

Học viện Chính trị CAND vừa tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý  luận chính trị hệ tập trung, khóa 2 tại Hà Nội. 

Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 2, tại Học viện chính trị CAND, là một khóa học có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Công an, có phẩm chất, năng lực, úy tín ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, trực tiếp nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị và chuẩn hóa các chức danh cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND.

Với những kiến thức được trang bị trong khóa học sẽ là nền tảng, hành trang quý báu để mỗi đồng chí học viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng và đơn vị giao phó; đóng góp sức mình vì sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng, phát triển đất nước theo lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn.

Tại buổi lễ, Học viện Chính trị CAND đã trao bằng tốt nghiệp cho 42 đồng chí là học viên lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 2.

B.T