Cập nhật: 09:06, Thứ 3, 25/02/2020

print

Cụm thi đua số 07 - Bộ Công an ký giao ước thi đua năm 2020

(ANTV) - Chiều ngày 24/02, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 07, Bộ Công an gồm các đơn vị: Cục Tổ chức cán bộ; Cục Đào tạo; Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Cục Truyền thông CAND; Thanh tra Bộ và Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020 và ký kết Giao ước thi đua trong Cụm.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc phương châm hành động ‘Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả’’, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 07 thống nhất cao, phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020 với nhiều nội dung trọng tâm, cụ thể. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng các cấp; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trước hết là của cấp ủy và chỉ huy đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua; coi trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Đặc biệt, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, công tác đảng, công tác chính trị, công tác thanh tra, công tác kiểm tra, giám sát và truyền thông phục vụ kịp thời Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Phát huy mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ giữa các đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi trong Cụm, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chung và nhiệm vụ chuyên môn từng đơn vị.
 
 
BT