Cập nhật: 23:34, Thứ 5, 06/02/2020

print

Văn phòng Bộ Công an triển khai công tác năm 2020

(ANTV) - “Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ xác định, Văn phòng Bộ Công an là “địa chỉ đỏ” để giao nhiệm vụ, để chỉ đạo, điều phối các mặt công tác công an đảm bảo thông suốt, thống nhất, hiệu quả. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Văn phòng phải tiếp tục đề cao trách nhiệm, chủ động nêu gương và không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao."

Đó là một trong những chỉ đạo của Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Văn phòng Bộ Công an tổ chức vào sáng 6/2 tại Hà Nội.

Trong năm 2019, Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức tốt công tác thông tin, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp quan trọng cả về mặt chiến lược và giải quyết cụ thể các vụ việc nổi lên về an ninh, trật tự.

Chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên tập văn bản, hoàn thành một khối lượng rất lớn công việc, trong đó có nhiều văn bản quan trọng báo cáo Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức các Hội nghị lớn của Bộ. Văn phòng Bộ Công an cũng thực hiện tốt chức năng là Cơ quan phát ngôn, Người phát ngôn của Bộ Công an; chủ động cung cấp thông tin về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, định hướng báo chí, đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trên Internet.

Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần phục vụ được đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Văn phòng tiếp tục được kiện toàn và phát huy tốt vai trò. Văn phòng vinh dự là 1 trong 18 đơn vị được Chính phủ tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”.

Đồng tình với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 mà Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã đề ra, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, trong điều kiện triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, Văn phòng phải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, kết nối với các bộ, ban, ngành có liên quan để trao đổi thông tin, thống nhất phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất các chủ trương, chiến lược trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tập trung tham mưu với lãnh đạo Bộ chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020. Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý, Văn phòng phải đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, chuyên nghiệp hóa các khâu công tác tham mưu. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS nhận thức rõ yêu cầu, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BT