Cập nhật: 14:21, Thứ 6, 31/01/2020

print

Tự phê bình và phê bình: Vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(ANTV) - Sinh thời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Người coi đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Người nhấn mạnh: “Muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, ắt phải thống nhất tư tưởng, mở rộng tự phê bình và phê bình”. Đây là nhiệm vụ thường xuyên chứ không phải là giải pháp nhất thời. 

Và cho tới ngày nay, nguyên tắc phê và tự phê vẫn là một trong những giải pháp quan trọng trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống.

Sau kháng chiến cải cách ruộng đất được mở rộng. Tiếc thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề. Báo cáo trước Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân. Nước mắt Bác đã rơi xuống khi nói tới những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra.

Người khẳng định: Một Đảng dám thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có, và tìm mọi cách mà sửa chữa những khuyết điểm đó. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, chắc chắn chân chính.

Đi cùng với sự thẳng thắn trước khuyết điểm là một loạt các biện pháp khắc phục. Tổng bí thư khi đó đã từ chức, 2 cán bộ trực tiếp chỉ đạo cũng bị kỷ luật. Khoảng 80% số người bị kết án sai đã được khôi phục danh dự và trả lại tài sản.

Việc tự chỉ trích, tự phê bình không phải chờ tới khi Đảng nắm chính quyền. Từ trước khi thành lập Nguyễn Ái Quốc đã truyền dạy cho các cán bộ nòng cốt của mình tại Quảng Châu những nguyên tắc xây dựng một Đảng chân chính. Người coi trọng nguyên tắc phê bình và tự phê bình coi đây là quy luật phát triển của  Đảng.

Sau này, trong tác phẩm Tự Chỉ trích, Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ cũng đã chỉ rõ: Đảng phải công khai, mạnh dạn, thành thực, vạch những lỗi lầm của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp. Như thế không phải làm yếu Đảng, mà là làm cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ.

Tự phê bình và phê bình là biện pháp quan trọng để giải quyết những mâu thuẫn trong Đảng, là quy luật sinh tồn và phát triển của Đảng. Trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, tự chỉ trích giúp đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với tinh thần nhìn thẳng vào các khuyết điểm để sửa chữa, hơn 90 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật bằng các hình thức.

90 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm lên nhiều thành tựu rất vĩ đại, nhưng cũng còn những hạn chế, yếu kém đã ghi trong các nghị quyết. Điều quan trọng là Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm để tự sửa chữa, khắc phục. Tự nghiêm túc phê bình chính là vũ khí đấu tranh sắc bén, tạo nên sức mạnh và uy tín để Đảng hoàn thành sứ mạng lịch sử của một Đảng cách mạng chân chính.

BT