Cập nhật: 19:46, Thứ 3, 28/01/2020

print

Điểm sáng hội nhập văn hóa

(ANTV) - Hội nhập văn hóa nói chung và hội nhập văn hóa quốc tế nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, gắn với đời sống tinh thần, vật chất của những người dân.  Năm 2019, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong tiến trình đưa văn hóa Việt Nam hội  nhập với quốc tế hoặc chúng ta tiếp tục tiếp cận, lĩnh hội được những tinh hoa về văn hóa của nhân loại.

 

BT