Cập nhật: 00:06, Thứ 5, 09/01/2020

print

Nâng cao chất lượng công tác đảng và công tác chính trị trong CAND

(ANTV) - “Chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND”- Đó là một trong những yêu cầu được đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, vừa được tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

 

Năm 2019, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong CAND. Kịp thời tham mưu kiện toàn các tổ chức đảng và đội ngũ cấp uỷ; nắm, đánh giá về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nảy sinh trong quá trình sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy. Công tác thi đua khen thưởng đã bám sát nhiệm vụ chính trị. Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII; và các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm, giáo dục truyền thống được triển khai với nhiều nội dung, cách làm hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; cũng như có nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND; nhận diện, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ, trong đó, chú ý nắm và giải quyết tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND” và  Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân và tập thể đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua.

B.T