Cập nhật: 10:34, Thứ 7, 28/12/2019

print

Bộ trưởng Tô Lâm dự hội nghị tổng kết công tác năm 2019 Cục Tổ chức cán bộ

(ANTV) - Chiều ngày 27/12, tại Hà Nội, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2019, công tác tổ chức cán bộ của lực lượng CAND tiếp tục đi vào nền nếp, có chiều sâu, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. Đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Cục Tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức thực hiện nhiều chủ trương quan trọng, giải pháp cụ thể trong công tác tổ chức cán bộ đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX, làm tiền đề quan trọng chính quy hóa lực lượng CAX theo tinh thần Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, góp phần đem lại hiệu quả tích cực, tình hình ANTT tại cơ sở được đảm bảo và có những chuyển biến rõ nét…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đơn vị, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức cán bộ trong toàn lực lượng; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ để triển khai Luật CAND năm 2018 và Nghị định số 01 của Chính phủ. Đặc biệt chú trọng đến quy định về phân công, phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới để đảm bảo liên thông, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu công tác. Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp Công an. Quyết liệt thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng CAX chính quy trên phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tham mưu, thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức có năng lực, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, trong sáng, có tư duy và phong cách làm việc khoa học, đoàn kết thống nhất trong đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể của đơn vị.

 

BT