Cập nhật: 08:04, Thứ 4, 27/11/2019

print

Nâng cao hiệu quả đấu tranh với các quan điểm sai, trái thù địch

(ANTV) -  Sáng 26/11, Học viện Chínhh trị CAND phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức Toạ đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (Nghị quyết số 35), ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

 

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã tập trung tham gia nhiều ý kiến, tập trung đánh giá bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước tác động dẫn đến sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như đẩy mạnh công tác đầu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Phân tích, làm rõ các nội dung, yêu cầu mà Nghị quyết số 35 đã đề ra và nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng CAND trong thời kỳ mới.

Toạ đàm được tổ chức nhằm nghiên cứu trên phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử để nhận thức đúng, phân tích và làm rõ bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước dẫn đến sự cần thiết, tất yếu phải bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách đồng bộ, toàn diện và có hệ thống.

Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND về các nội dung, yêu cầu và đề xuất các giải pháp, biện pháp có tính khả thi, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của lực lượng CAND trong quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng./.

BT