Cập nhật: 10:55, Thứ 2, 25/11/2019

print

Khánh Hòa hỗ trợ dịch vụ can thiệp giảm hại cho người bán dâm

(ANTV) - Với mong muốn hỗ trợ người bán dâm chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi, từng bước đưa công tác phòng chống mại dâm đạt được những hiệu quả bền vững. Tháng 10/2019, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai vận hành hệ thống kết nối hỗ trợ dịch vụ can thiệp giảm hại cho người bán dâm tại cộng đồng. Một hướng đi thể hiện tính nhân văn, mang lại nhiều ý nghĩa cho các đối tượng.

Thăm khám sức khỏe phụ khoa. Cấp phát thuốc điều trị. Tư vấn biện pháp chống lây các bệnh truyền nhiễm... Đó là các dịch vụ y tế mà người bán dâm và người có nguy cơ cao đã được sử dụng tại Trạm y tế phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang trong thời gian qua. Không ngại ngùng, né tránh, ngược lại dịch vụ này đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các đối tượng bởi nó cần thiết, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các chị em.

Để tổ chức các hoạt động hỗ trợ xã hội, các chương trình can thiệp giảm hại cho người bán dâm, năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thí điểm các mô hình về phòng chống mại dâm gồm: mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực nhóm đồng đẳng của người bán dâm; mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, cơ sở trợ giúp xã hội.

Hoạt động chính của các mô hình này là tập trung nâng cao năng lực tiếp cận của nhóm đồng đẳng với đối tượng đích là người bán dâm và những người có nguy cơ cao. Từ đó, nhóm đồng đẳng sẽ giúp cho các đối tượng đích của mình có điều kiện tiếp cận với các đơn vị hỗ trợ về dịch vụ xã hội cần thiết tại cộng đồng như dịch vụ y tế, tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo vệ khẩn cấp cho người bán dâm bị bạo hành, hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn để các đối tượng đích có thể thay đổi hoặc giảm mức độ công việc mại dâm.

Ngoài các dịch vụ trên, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông tới các đối tượng đích để nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi, góp phần cho công tác phòng chống mại dâm đạt hiệu quả cao, mang tính bền vững hơn. Tuy chỉ mới triển khai một thời gian ngắn nhưng những kết quả bước đầu này sẽ là cơ sở để thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có những chính sách phù hợp với nhiệm vụ phòng chống mại dâm trong tình hình mới.

 

BT