Cập nhật: 14:59, Thứ 6, 22/11/2019

print

Thẩm tra dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

(ANTV) - Chiều 21/11 tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 16 để thẩm tra dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

 

Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) gồm 6 Chương và 57 Điều, so với Pháp lệnh hiện hành thì tăng 09 Điều, bổ sung 02 Chương và bỏ 01 Chương. Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; công trình ghi công liệt sĩ; nguồn lực thực hiện; quản lý nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Đáng chú ý Pháp lệnh sửa đổi lần này đã Nghiên cứu bổ sung ưu đãi đối với thế thệ thứ 3 bị phơi nhiễm chất độc hóa học của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Việc bổ sung chính sách ưu đãi này có ưu điểm là cụ thể hóa được tinh thần của Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đề xuất của Hội nạn nhân chất độc hóa học tạo sự đồng thuận cao của các cơ quan chuyên môn về cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xác định danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật do chất độc hóa học gây ra đối với thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

Các đại biểu đều nhận định Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) lần này sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn như giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng, từng bước rà soát, phân loại và có hướng giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn tồn đọng ở cấp cơ sở và trong nhân dân, mở rộng thêm các đối tượng được hưởng chính sách.

 

 Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Trong phiên làm việc chiều nay Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Thư viện và thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Với 91,51% trên tổng số đại biểu có mặt tại hội trường ấn nút biểu quyết  tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thư viện. Luật gồm 6 chương, 52 điều, quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. 

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của thư viện là xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện; tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí, góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người sử dụng thư viện; ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện đại hóa thư viện.

Nhà nước có chính sách đầu tư cho thư viện công lập theo các nội dung: Ưu tiên đầu tư cho Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện cấp tỉnh và thư viện có vai trò quan trọng; hiện đại hóa thư viện; xây dựng thư viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên thông tin mở; liên thông thư viện trong nước và nước ngoài; sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học.

Cũng trong phiên làm việc chiều nay Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Nhiều  đại biểu cho rằng, xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) sẽ giúp thể chế hóa và hoàn thiện cơ sở pháp lý, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các chính sách của Nhà nước; bảo đảm trách nhiệm của nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức của thanh niên trong thực hiện chính sách, pháp luật để thanh niên được tu dưỡng, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BT